Cultivo celular

Refractómetros, colorimetros, espectrofotometros, polarimetros, microscopios…

Productos para biología molecular, marcadores encimas, DNA, RNA…